Llista general de la xarxa oberta i comunitària per la internet de les coses. Treballem The Things Network a Catalunya.

Llista general de la Xarxa Oberta i Comunitària per la Internet de les Coses. Treballem per consolidar The Things Network (TTN) a Catalunya. Aquí ens coordinem per construir la xarxa comuns per connectar sensors i actuadors sense fils. Principalment fem servir l'estandar LoRaWAN per la comunicació sensefils a llarga distancia, de poc consum de dades i energia. Ens inspirem en la comunitat Things Network com va néixer a Amsterdam (TTN). TTN i guifi.net comparteixen valors i es complementen i junts construim la xarxa oberta i comunitària per la internet de les coses (XOIC). http://ttn.cat http://xoic.coop

To contact the list owners, use the following email address: general-owner@llistes.xoic.coop


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to to so, please use the form below.